Erkek Devlet!

|
Dünyanın başka hangi ülkesinde böyle bir sebepten ceza indirimi uygulanabilir? Kadın kocası tarafından vahşice, hunharca, barbarca, sapıkça öldürülüyor, müebbet hapis cezası, kadının çantasında bulunan doğum kontrol hapları neden gösterilerek 24 yıla indiriliyor, yetmiyor, adamın mahkeme sürecindeki iyi hali göz önünde bulundurularak 4 yıl daha indiriliyor.

Günlerdir tartışılan ve daha tartışılacak olan yeni anayasa metninde bir madde var;

Madde 15 (1) Herkes yaşama hakkına sahiptir.
(2) Meşru müdafaa, yakalama veya tutuklama kararlarının yerine getirilmesi, tutuklu veya hükümlünün kaçmasının önlenmesi, ayaklanma veya isyanın bastırılması hallerinde silâh kullanmanın kanunen zorunluluk haline gelmesi sonucunda meydana gelen öldürme fiilleri, birinci fıkra hükmü dışındadır.

Gündemi çoğunlukla bu maddenin ikinci fıkrası meşgul ediyor. Açıkçası benim de zihnimi çokça meşgul ediyor, ikinci fıkradaki metni kafamda çok çeşitli yerlerden örnekleyerek, doğruluğuna veya yanlışlığına yakın duruşum konusunda karar vermek istiyorum.

Benim derdim şu anda bu ilk maddeyle. Siz herkesin yaşam hakkının olduğunu söyleyeceksiniz ama birinin yaşam hakkını 2. fıkra hükmüne girmeyen bir sebepten elinden alan kişinin cezasını, yaşam hakkı elinden alınmış kişiyi aşağılayıcı bir sebep göstererek indireceksiniz de indireceksiniz.

Efendim neymiş, kadın kocasını aldatıyor olabilirmiş! Doğum kontrolü kadının en doğal hakkıdır. Hangi aklı bilmem neresinde zihniyet bu hapların sadece gayrimeşru ilişki nedeniyle kullanıldığına hüküm verebilir?

Adam kadını paramparça etmekle kalmıyor, öldürdükten sonra boynunu kırıyor, buzdolabına saklıyor... Yazık ki biz böyle bir vahşeti indirim cezasıyla ödüllendiriyoruz! Neden? Çünkü kadın adamı aldatmış olabilir! Peki eğer bir kadın kocasını, aldatıldığının apaçık kanıtı bir aşk mektubunu bulup öldürmüş olsaydı, hatta böyle insanlık dışı bir şekilde değil de, belki de kazayla? indirim yapacak mıydınız?


Yeni anayasada kadın hakları

Yasalarda yazılı 'herkes'in erkek birey olduğunu, içinden tınladığını hepimiz biliyoruz, maskesini düşürmek yerine neden maskeleri çoğaltalım? Yoksulsanız, azınlıksanız, farklı cinsel yöneliminiz varsa, hasta ya da sakatsanız, yaşlı iseniz yasadaki 'herkes' olamazsınız. Kadınsanız da öyle. Tennur Koyuncuoğlu’nun kaleminden.


Devamı tık!

0 yorum: